INTEGRATION

   Jyllands Tolke- Og Raadgivnings Center

Integration


  ErhvervsFremmeGruppen og Jyllands Tolke- Og Raadgivnings Center samarbejder

  om effektivisering og rådgivning i forbindelse med integration af flygtninge og

  indvandre.


  De to virksomheder har samlet mange års erfaringer indenfor integration i det danske

  samfund, tolkning, rådgivning, virksomhedskontakt og kursusvirksomhed.


 Modtagelse af flygtninge og indvandre:


  •  Oversætte af  alle slags dokumenter foretages af godkendte tolke.

  •  Oversættelse og udfyldelse af skema herunder familiesammenføringsskemaer.

  •  Opfølgning på sagerne, når der kommer svar fra udlændingeservice.

  •  Give tilbagemeldinger til udlændingeservice med svar på spørgsmål.

  •  Yde hjælp når tidsfristen overskrides.

  •  Tager hånd om indflytning, kontakt med kommunen, myndigheder og skolen.


Kursus.


  •  Integrationsprojekt "Fra asyl til job"

  * Internationale iværksættere.

  •  Etablering af selvstændig virksomhed.

  •  Opfølgning, rådgivning, kontakter.

  •  Job og kultur.

  •  Træning for sagsbehandlere og tolke: "Skab den bedste tolkesituation".


Foredrag.


  •  Samfundsorienterede introduktion - regler og normer.

  •  Er du ajourført og opdateret?  -  lovgivning og cirkulærer.

  •  Integration  -  kultur  -  virksomhed - job.

  •  Skab effektivitet og samspil mellem det offentlige og private.

  •  Internationale iværksættere og mentor-ordninger

  •  Psykosocial rådgivning .  Erfaringer og eksempler, som alle kan lære af.

  •  Samspil og kommunikation i organisationen

  •  Min erfaring - undgå en dårlig situation

  •  Nytænkning  - udfordringer - spar tid


Certificerede Mentorer.


  •  Medvirker til og indgår i:

- virksomhedskontakt - jobsøgning - jobsamtale - jobintegrering.

          -  etablering af virksomhed - integrationsprojekter.

          - opfølgning - kontakter - aftaler.
ErhvervsFremmeGruppen. Tlf.: +045 4044 6501 - alstrup@alstrup.it - www.alstrup.it


Jyllands Tolke- Og Rådgivnings Center. Tlf.: +045 2168 6857

                                                 Jyllands.tolkecenter@gmail.com -  www.jtrc.dk

CVR. Nr. 80 78 76 18