INTEGRATION

Jyllands Tolke- Og Raadgivnings Center

Integration

 

ErhvervsFremmeGruppen og Jyllands Tolke- Og Raadgivnings Center samarbejder

om effektivisering og rådgivning i forbindelse med integration af flygtninge og

indvandre.

 

De to virksomheder har samlet mange års erfaringer indenfor integration i det danske

samfund, tolkning, rådgivning, virksomhedskontakt og kursusvirksomhed.

 

Modtagelse af flygtninge og indvandre:

 

• Oversætte af alle slags dokumenter foretages af godkendte tolke.

• Oversættelse og udfyldelse af skema herunder familiesammenføringsskemaer.

• Opfølgning på sagerne, når der kommer svar fra udlændingeservice.

• Give tilbagemeldinger til udlændingeservice med svar på spørgsmål.

• Yde hjælp når tidsfristen overskrides.

• Tager hånd om indflytning, kontakt med kommunen, myndigheder og skolen.

 

Kursus.

 

• Integrationsprojekt "Fra asyl til job"

* Internationale iværksættere.

• Etablering af selvstændig virksomhed.

• Opfølgning, rådgivning, kontakter.

• Job og kultur.

• Træning for sagsbehandlere og tolke: "Skab den bedste tolkesituation".

 

Foredrag.

 

• Samfundsorienterede introduktion - regler og normer.

• Er du ajourført og opdateret? - lovgivning og cirkulærer.

• Integration - kultur - virksomhed - job.

• Skab effektivitet og samspil mellem det offentlige og private.

• Internationale iværksættere og mentor-ordninger

• Psykosocial rådgivning . Erfaringer og eksempler, som alle kan lære af.

• Samspil og kommunikation i organisationen

• Min erfaring - undgå en dårlig situation

• Nytænkning - udfordringer - spar tid

 

Certificerede Mentorer.

 

• Medvirker til og indgår i:

- virksomhedskontakt - jobsøgning - jobsamtale - jobintegrering.

- etablering af virksomhed - integrationsprojekter.

- opfølgning - kontakter - aftaler.

 

 

 

ErhvervsFremmeGruppen. Tlf.: +045 4044 6501 - alstrup@alstrup.it - www.alstrup.it

 

Jyllands Tolke- Og Rådgivnings Center. Tlf.: +045 2168 6857

Jyllands.tolkecenter@gmail.com - www.jtrc.dk

CVR. Nr. 80 78 76 18

Torben Alstrup-Nielsen MOBIL 0045 4044 6501 VIDEOTLF. 9753 5558 alstrup@alstrup.it www.alstrup.it http://alstrup.acnshop.eu